Czym są średnie kroczące?

Średnia krocząca to po prostu sposób, aby wygładzić cenę akcji w czasie. Przez średnią kroczącą rozumiemy to, że bierzemy średnią ceny zamknięcia par walut w ostatniej „X” liczbie okresów.

sredniekroczace1

Jak każdy wskaźnik statystyczny, średnia krocząca jest używana aby pomóc nam w prognozie przyszłych cen. Patrząc na stok średniej kroczącej, można lepiej określić kierunek potencjalnych cen rynkowych.

Tak jak powiedzieliśmy – średnia krocząca wygładza nam ceny akcji na wykresie.

Istnieją różne rodzaje średnich kroczących i każda z nich ma własny poziom „gładkości”.

Ogólnie rzecz biorąc, im gładsza średnia krocząca, tym wolniej reaguje na ruch cen na rynku.

Im wyrazistsza średnia krocząca, tym szybciej reaguje ona na zmiany rynku. Aby otrzymać średnią kroczącą gładszą na wykresie, powinieneś zestawić średnią cen zamknięcia z dłuższego okresu czasu.

Myślisz sobie pewnie teraz: „Dobra, przejdźmy do konkretów. Jak mogę to wykorzystać w handlu?”

W tej sekcji najpierw musimy wyjaśnić dwa główne typy średnich kroczących:

  1. Prosta średnia krocząca
  2. Wykładnicza średnia krocząca

Postaramy się nauczyć Cię także jak obliczyć te średnie oraz podamy plusy i minusy każdego z nich. Podobnie jak w każdej lekcji w naszej szkole, najpierw trzeba znać podstawy.

Postaramy się także nauczyć Cię różnych sposobów wykorzystywania średnich kroczących oraz tego, jak włączać je do Twojej strategii inwestycyjnej.

Jesteś gotowy?

Jeśli tak – przejdź dalej. Jeżeli nie – wróć do początku tej lekcji.

Źródło:https://www.babypips.com/school/elementary/moving-averages/silky-smooth-moving-averages.html